Địa chỉ bán rượu đòng đòng ở Hồ Chí Minh

“Chào em giai. Em giai cho anh hỏi: bên em có phải địa chỉ bán rượu đòng đòng ở Hồ Chí Minh không? Anh làm bên xây dựng, thường xuyên phải tiếp khách. Anh muốn mua rượu đòng đòng bên em để nhậu và thỉnh thoảng tiếp khách. Anh cần rượu ngon và uống an … Xem thêm

1kg ba kích ngâm bao nhiêu lít rượu?

“Chào em. Anh Tuấn – Khách hàng thường xuyên mua rượu ba kích của bên em đây. Vừa rồi, anh có đi công tác dưới Hạ Long – Quảng Ninh, mấy anh đồng nghiệp dưới đó có biếu anh 5kg ba kích rừng và 5kg ba kích trồng. Họ nhiệt tình quá nên anh không … Xem thêm